Informacje o projekcieRegulamin projektuTerminy rekrutacji

Informacje o projekcie

Więcej >>

Regulamin projektu

Więcej >>

Terminy rekrutacji

Więcej >>

Witamy na stronie projektu "Mój szef to ja! II"

Kontakt

Informacje o projekcie

Projekt „Mój szef to ja! II” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest od maja 2018 roku do maja 2021 roku, rekrutacja […]

Realizatorzy

Projekt realizowany jest w partnerstwie 4 instytucji: – Miasto Nowy Sącz- Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz – Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o., ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz – Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Orkana 20F/1, 34-700 Rabka-Zdrój – Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz Informacje […]

Uczestnicy projektu

Uczestnikami/czkami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) zamieszkujące lub uczące się na obszarze powiatu: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, miasta Nowy Sącz, w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (wcześniej Centralnej […]

Kontakt

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia fanpage’a projektu: /Mój szef to ja Poniżej zamieszczamy film prezentujący historie wcześniejszych Uczestników/czek projektu film Punkty Obsługi: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 NOWY SĄCZ tel. 578 120 129, 18 442 35 68 Sądecka Izba Gospodarcza ul. Zielona 27, 33-300 NOWY SĄCZ kom. 784 436 038 Fundacja Rozwoju Regionu […]

4
lut
Moderator
Brak komentarzy

Uzyskaj do 80% dofinansowania!

Uzyskaj do 80% dofinansowania w ramach projektu „Sądeckie Bony Szkoleniowe” na usługi rozwojowe czyli szkolenia, kursy, doradztwo, egzaminy!Możesz otrzymać od 7 680,00 zł dofinansowania w przypadku jednoosobowej firmy do nawet 130 560,00 zł dofinansowania w przypadku firm zatrudniających od 100 do 249 pracowników. Wysokość dofinansowania zależy od liczby zatrudnionych pracowników, im więcej zatrudnionych pracowników tym wyższa […]

Czytaj dalej >>>
3
lut
Moderator
Brak komentarzy

III nabór- wsparcie pomostowe finansowe

Informujemy, że od dnia 08.02.2021 od godz. 10.00 Grantobiorcy mogą składać wnioski o wsparcie pomostowe finansowe w kwocie maksymalnie 1000 zł netto miesięcznie na maksymalnie 3 miesiące na pokrycie kosztów bieżących związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w której nastąpił spadek obrotów w wyniku COVID-19.Szczegóły dotyczące naboru, Regulamin wsparcia wraz z załącznikami jest dostępny na https://2.mojszeftoja.pl/do-pobrania/ […]

Czytaj dalej >>>
25
lis
Moderator
Brak komentarzy

II nabór- wsparcie pomostowe finansowe

Informujemy, że od dnia 30.11.2020 od godz. 11.00 Grantobiorcy mogą składać wnioski o wsparcie pomostowe finansowe w kwocie maksymalnie 1000 zł netto miesięcznie na maksymalnie 3 miesiące na pokrycie kosztów bieżących związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w której nastąpił spadek obrotów w wyniku COVID-19.Szczegóły dotyczące naboru, Regulamin wsparcia wraz z załącznikami jest dostępny na https://2.mojszeftoja.pl/do-pobrania/ […]

Czytaj dalej >>>
30
wrz
Moderator
Brak komentarzy

Zamknięcie naboru na wsparcie pomostowe finansowe

Zgodnie z zapisami §5 ust. 8 Regulaminu przyznawania wsparcia pomostowego finansowego realizowanego w ramach Poddziałania 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 „MÓJ SZEF TO JA! II” RPMP.08.03.01-12-0143/17 informuję, że ze względu na przekroczenie przez dotychczas złożone wnioski dostępnej puli środków poniższy nabór wniosków kończy […]

Czytaj dalej >>>
28
wrz
Moderator
Brak komentarzy

DODATKOWE WSPARCIE

Informujemy, że od dnia 30.09.2020 od godz. 11.00 Grantobiorcy mogą składać wnioski o wsparcie pomostowe finansowe w kwocie maksymalnie 1000 zł netto miesięcznie na maksymalnie 3 miesiące na pokrycie kosztów bieżących związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w której nastąpił spadek obrotów w wyniku COVID-19.Szczegóły dotyczące naboru, Regulamin wsparcia wraz z załącznikami jest dostępny na https://2.mojszeftoja.pl/do-pobrania/ […]

Czytaj dalej >>>
17
mar
Moderator
Brak komentarzy

Wsparcie dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo, Z uwagi na zaistniałą sytuację społeczno-gospodarczą i liczne telefony przypominamy, że zgodnie z umową  grantową w ramach projektu „Mój szef to ja! II” nie możecie Państwo likwidować bądź zawieszać działalności gospodarczej przed upływem 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności odczuwają skutki związane z opóźnieniem […]

Czytaj dalej >>>
17
paź
Moderator
Brak komentarzy

Nabór wniosków o dotację- grupa 12/CZAS

Uczestników/czki grupy 12/CZAS zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego szkoleniowo- doradczego. Szczegóły naboru tutaj

Czytaj dalej >>>
7
paź
Moderator
Brak komentarzy

Nabór wniosków o dotację- grupa 11/FRRR

Uczestników/czki grupy 11/FRRR zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego szkoleniowo- doradczego. Szczegóły naboru tutaj

Czytaj dalej >>>
2
paź
Moderator
Brak komentarzy

Nabór wniosków o dotację- grupa 12/SIG

Uczestników/czki grupy 12/SIG zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego szkoleniowo- doradczego. Szczegóły naboru tutaj

Czytaj dalej >>>
2
paź
Moderator
Brak komentarzy

Nabór wniosków o dotację- grupa 11/CZAS

Uczestników/czki grupy 11/CZAS zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego szkoleniowo- doradczego. Szczegóły naboru tutaj

Czytaj dalej >>>