Informacje o projekcieRegulamin projektuTerminy rekrutacji

Informacje o projekcie

Więcej >>

Regulamin projektu

Więcej >>

Terminy rekrutacji

Więcej >>

Witamy na stronie projektu "Mój szef to ja! II"

Kontakt

Informacje o projekcie

Projekt „Mój szef to ja! II” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest od maja 2018 roku do maja 2021 roku, rekrutacja […]

Realizatorzy

Projekt realizowany jest w partnerstwie 4 instytucji: – Miasto Nowy Sącz- Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz – Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o., ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz – Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Orkana 20F/1, 34-700 Rabka-Zdrój – Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz Informacje […]

Uczestnicy projektu

Uczestnikami/czkami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) zamieszkujące lub uczące się na obszarze powiatu: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, miasta Nowy Sącz, w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (wcześniej Centralnej […]

Kontakt

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia fanpage’a projektu: /Mój szef to ja Poniżej zamieszczamy film prezentujący historie wcześniejszych Uczestników/czek projektu film Punkty Obsługi: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 NOWY SĄCZ tel. 578 120 129, 18 442 35 68 Sądecka Izba Gospodarcza ul. Zielona 27, 33-300 NOWY SĄCZ kom. 784 436 038 Fundacja Rozwoju Regionu […]

17
Mar
Moderator
Brak komentarzy

Wsparcie dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo, Z uwagi na zaistniałą sytuację społeczno-gospodarczą i liczne telefony przypominamy, że zgodnie z umową  grantową w ramach projektu „Mój szef to ja! II” nie możecie Państwo likwidować bądź zawieszać działalności gospodarczej przed upływem 18 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcy, którzy w swojej działalności odczuwają skutki związane z opóźnieniem […]

Czytaj dalej >>>
17
Paź
Moderator
Brak komentarzy

Nabór wniosków o dotację- grupa 12/CZAS

Uczestników/czki grupy 12/CZAS zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego szkoleniowo- doradczego. Szczegóły naboru tutaj

Czytaj dalej >>>
7
Paź
Moderator
Brak komentarzy

Nabór wniosków o dotację- grupa 11/FRRR

Uczestników/czki grupy 11/FRRR zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego szkoleniowo- doradczego. Szczegóły naboru tutaj

Czytaj dalej >>>
2
Paź
Moderator
Brak komentarzy

Nabór wniosków o dotację- grupa 12/SIG

Uczestników/czki grupy 12/SIG zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego szkoleniowo- doradczego. Szczegóły naboru tutaj

Czytaj dalej >>>
2
Paź
Moderator
Brak komentarzy

Nabór wniosków o dotację- grupa 11/CZAS

Uczestników/czki grupy 11/CZAS zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego szkoleniowo- doradczego. Szczegóły naboru tutaj

Czytaj dalej >>>
27
Wrz
Moderator
Brak komentarzy

Nabór wniosków o dotację- grupa 11/NIP

Uczestników/czki grupy 11/NIP zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego szkoleniowo- doradczego. Szczegóły naboru tutaj

Czytaj dalej >>>
20
Sie
Moderator
Brak komentarzy

Nabór wniosków o dotację- grupa 10/FRRR

Uczestników/czki grupy 10/FRRR zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego szkoleniowo- doradczego. Szczegóły naboru tutaj

Czytaj dalej >>>
20
Sie
Moderator
Brak komentarzy

Lista rankingowa – 07. edycja rekrutacji

W zakładce Rekrutacja – Edycja 07 została zamieszczona Wstępna lista rankingowa Kandydatów/ek

Czytaj dalej >>>
7
Sie
Moderator
Brak komentarzy

Nabór wniosków o dotację- grupa 11/SIG

Uczestników/czki grupy 11/SIG zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego szkoleniowo- doradczego. Szczegóły naboru tutaj

Czytaj dalej >>>
6
Sie
Moderator
Brak komentarzy

Złożenie odwołania – Kandydaci/tki o numerach od FRRR/07/01 do FRRR/07/37

W związku z tym, że Punkt Obsługi w Limanowej jest chwilowo nieczynny Kandydatów/tki (o numerach od FRRR/07/01 do FRRR/07/37) zainteresowanych złożeniem odwołania informujemy, że: Zgodnie z §6 pkt 2 Regulaminu rekrutacji od decyzji o wyniku oceny merytorycznej Kandydatowi/ce przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta pisemnego wniosku o ponowną ocenę merytoryczną. Wniosek o ponowną ocenę merytoryczną należy […]

Czytaj dalej >>>