Edycja 06 – aktualizacja terminu odbioru decyzji merytorycznej


W związku z bardzo dużą ilością złożonych formularzy rekrutacyjnych informujemy o przesunięciu terminu odbioru decyzji o ocenie merytorycznej na dzień

17.04.2019 

w danych Punktach Obsługi w godzinach podanych wcześniej na potwierdzeniu przyjęcia formularza przy składaniu formularza rekrutacyjnego.