III nabór- wsparcie pomostowe finansowe


Informujemy, że od dnia 08.02.2021 od godz. 10.00 Grantobiorcy mogą składać wnioski o wsparcie pomostowe finansowe w kwocie maksymalnie 1000 zł netto miesięcznie na maksymalnie 3 miesiące na pokrycie kosztów bieżących związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w której nastąpił spadek obrotów w wyniku COVID-19.
Szczegóły dotyczące naboru, Regulamin wsparcia wraz z załącznikami jest dostępny na https://2.mojszeftoja.pl/do-pobrania/

Przed złożeniem wniosku należy dokładnie zapoznać się z ogłoszeniem, Regulaminem przyznawania wsparcia pomostowego finansowego oraz załącznikami.

Informuję, że od dnia 03.02.2021 r. obowiązuje nowy Regulamin przyznawania wsparcia pomostowego finansowego oraz nowy wzór umowy- szczegóły na stronie na https://2.mojszeftoja.pl/do-pobrania/

Uwaga, ze względu na ograniczoną pulę środków liczy się data i dokładna godzina złożenia wniosku.