Nabór wniosków o dotację- grupa 10/NIP


Uczestników/czki grupy 10/NIP zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego szkoleniowo- doradczego. Szczegóły naboru tutaj