Nabór wniosków o dotację- grupa 11/CZAS


Uczestników/czki grupy 11/CZAS zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego szkoleniowo- doradczego. Szczegóły naboru tutaj