Nabór wniosków o dotację- grupa 12/CZAS


Uczestników/czki grupy 12/CZAS zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego szkoleniowo- doradczego.

Szczegóły naboru tutaj