Nabór wniosków o dotację- grupa 12/SIG


Uczestników/czki grupy 12/SIG zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego szkoleniowo- doradczego. Szczegóły naboru tutaj