Nabór wniosków o dotację- grupa 5/FRRR


Uczestników/czki grupy 5/FRRR zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego szkoleniowo- doradczego. Szczegóły naboru tutaj