Nabór wniosków o dotację- grupa 6/FRRR


Uczestników/czki grupy 6/FRRR zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego szkoleniowo- doradczego. Szczegóły naboru tutaj