Nabór wniosków o dotację- grupa 7/FRRR


Uczestników/czki grupy 7/FRRR zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego szkoleniowo- doradczego.
Szczegóły naboru tutaj