Nabór wniosków o dotację- grupa 9/SIG


Uczestników/czki grupy 9/SIG zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego szkoleniowo- doradczego.
Szczegóły naboru tutaj