Nowa rekrutacja – edycja 07


Informujemy, że siódma edycja rekrutacji do projektu „Mój szef to ja! II” prowadzona będzie w dniach od 17 do 24 czerwca 2019.

W przypadku bardzo dużej ilości zgłoszeń Beneficjent zastrzega sobie możliwość zakończenia procesu naboru formularzy rekrutacyjnych z dniem 24.06.2019 o godz. 14.00 (w zależności od wyników rekrutacji).

Szczegóły w sekcji Rekrutacja