NOWY BIZNES PLAN I WNIOSEK O DOTACJĘ


Od 02.01.2019 obowiązuje nowy wzór BIZNES PLANU i WNIOSKU O DOTACJĘ oraz zmieniony Regulamin przyznawania grantu.

Wszystkie wnioski o dotację i biznes plany składane od stycznia 2019 muszą być przygotowane na nowych wzorach.

O szczególną uwagę w tym zakresie prosimy osoby, które rozpoczęły udział w projekcie od grudnia 2018 i do tej pory opracowywały biznes plany na wcześniejszych wzorach. Konieczne jest przekopiowanie treści poszczególnych pól do nowego wzoru biznes planu/ wniosku o dotację i wypełnienie tych dokumentów zgodnie z zasadami obecnie obowiązującymi. Złożenie biznes planu/ wniosku o dotację na niewłaściwym wzorze skutkuje ODRZUCENIEM wniosku.

Szczegóły na stronie https://2.mojszeftoja.pl/do-pobrania/