Informacje o projekcieRegulamin projektuTerminy rekrutacji

Informacje o projekcie

Więcej >>

Regulamin projektu

Więcej >>

Terminy rekrutacji

Więcej >>

Witamy na stronie projektu "Mój szef to ja! II"

Kontakt

Informacje o projekcie

Projekt „Mój szef to ja! II” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest od maja 2018 roku do maja 2021 roku, rekrutacja […]

Realizatorzy

Projekt realizowany jest w partnerstwie 4 instytucji: – Miasto Nowy Sącz- Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz – Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o., ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz – Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Orkana 20F/1, 34-700 Rabka-Zdrój – Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz Informacje […]

Uczestnicy projektu

Uczestnikami/czkami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) zamieszkujące lub uczące się na obszarze powiatu: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, miasta Nowy Sącz, w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (wcześniej Centralnej […]

Kontakt

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia fanpage’a projektu: /Mój szef to ja Poniżej zamieszczamy film prezentujący historie wcześniejszych Uczestników/czek projektu film Punkty Obsługi: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 NOWY SĄCZ tel. 578 120 129, 18 442 35 68 Sądecka Izba Gospodarcza ul. Zielona 27, 33-300 NOWY SĄCZ kom. 784 436 038 Fundacja Rozwoju Regionu […]

25
cze
Moderator
Brak komentarzy

Nabór wniosków o dotację- grupa 10/SIG

Uczestników/czki grupy 10/SIG zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego szkoleniowo- doradczego. Szczegóły naboru tutaj

Czytaj dalej >>>
25
cze
Moderator
Brak komentarzy

Nabór wniosków o dotację- grupa 9/NIP

Uczestników/czki grupy 9/NIP zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego szkoleniowo- doradczego. Szczegóły naboru tutaj

Czytaj dalej >>>
18
cze
Moderator
Brak komentarzy

Nabór wniosków o dotację- grupa 9/CZAS

Uczestników/czki grupy 9/CZAS zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego szkoleniowo- doradczego. Szczegóły naboru tutaj

Czytaj dalej >>>
14
cze
Moderator
Brak komentarzy

Spotkanie informacyjne w Limanowej

Zapraszamy na spotkanie informacyjne wszystkich chętnych zainteresowanych udziałem w projekcie „Mój szef to ja! II”. Spotkanie odbędzie się w Punkcie Obsługi w Limanowej ul. M. B. Bolesnej 11A, dnia 18 czerwca 2019 r. o godz. 09:00.

Czytaj dalej >>>
13
cze
Moderator
Brak komentarzy

Nabór wniosków o dotację- grupa 8/FRRR

Uczestników/czki grupy 8/FRRR zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego szkoleniowo- doradczego. Szczegóły naboru tutaj

Czytaj dalej >>>
11
cze
Moderator
Brak komentarzy

Spotkanie informacyjne w Nowym Sączu

Zapraszamy na spotkanie informacyjne wszystkich chętnych zainteresowanych udziałem w projekcie „Mój szef to ja! II”. Spotkanie odbędzie się w Nowosądeckim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Nowym Sączu ul. Wyspiańskiego 13, dnia 13 czerwca 2019 r. o godz. 13:00.

Czytaj dalej >>>
28
maj
Moderator
Brak komentarzy

Nowa rekrutacja – edycja 07

Informujemy, że siódma edycja rekrutacji do projektu „Mój szef to ja! II” prowadzona będzie w dniach od 17 do 24 czerwca 2019. W przypadku bardzo dużej ilości zgłoszeń Beneficjent zastrzega sobie możliwość zakończenia procesu naboru formularzy rekrutacyjnych z dniem 24.06.2019 o godz. 14.00 (w zależności od wyników rekrutacji). Szczegóły w sekcji Rekrutacja

Czytaj dalej >>>
16
maj
Moderator
Brak komentarzy

Nowy wzór formularza rekrutacyjnego

Informujemy, że ze względu na konieczność wypłaty grantów (dotacji) w kwotach netto na stronie https://2.mojszeftoja.pl/do-pobrania/ zamieszczony został nowy wzór formularza rekrutacyjnego.

Czytaj dalej >>>
16
maj
Moderator
Brak komentarzy

Nowe zasady wypłacania grantów

Informujemy, że wszystkie umowy grantowe podpisywane od dnia 01.06.2019 obowiązkowo muszą uwzględniać wypłatę grantów (dotacji) w kwotach NETTO. Bardzo prosimy o zapoznanie się z dokumentami zwłaszcza osoby zrekrutowane od 6-tej edycji rekrutacji oraz Kandydatów/tki do projektu. Szczegóły na stronie https://2.mojszeftoja.pl/do-pobrania/

Czytaj dalej >>>
29
kwi
Moderator
Brak komentarzy

Nabór wniosków o dotację- grupa 9/SIG

Uczestników/czki grupy 9/SIG zapraszamy do składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej i wsparcia pomostowego szkoleniowo- doradczego. Szczegóły naboru tutaj

Czytaj dalej >>>