Złożenie odwołania – Kandydaci/tki o numerach od FRRR/07/01 do FRRR/07/37


W związku z tym, że Punkt Obsługi w Limanowej jest chwilowo nieczynny Kandydatów/tki (o numerach od FRRR/07/01 do FRRR/07/37) zainteresowanych złożeniem odwołania informujemy, że:

Zgodnie z §6 pkt 2 Regulaminu rekrutacji od decyzji o wyniku oceny merytorycznej Kandydatowi/ce przysługuje prawo złożenia do Beneficjenta pisemnego wniosku o ponowną ocenę merytoryczną.
Wniosek o ponowną ocenę merytoryczną należy złożyć w następującym Punkcie Obsługi: Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych sp. z o.o., ul.Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz (w godz. 8.00-14.00) w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji o wyniku oceny merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Mój szef to ja! II”.
Prawo do złożenia wniosku przysługuje wszystkim Kandydatom/tkom, zarówno ocenionym pozytywnie jak i odrzuconym.